"بوق" و "هندزفری"؟!

بعید است بوق را در اتومبیل تعبیه کرده باشند تا مورد استفاده سلام و احوالپرسی و چاق سلامتی و خداحافظی سرنشینان آن قرار گیرد!این نیز نامحتمل است که بوق ها در اصل برای ابراز خوشحالی از برد تیم محبوب، اجرایی شدن مفاد برجام و برداشته شدن تحریم ها یا پیروزی حسن روحانی و امثالهم تولید شده باشند.از این گذشته نمی توان گمان کرد که ایده بوق از آنجا به فکر سازنده آن رسیده است که نامبرده قصد داشته در راه حل و فصل مشکلاتی از قبیل خبر رسانی به همسایه طبقه بالایی که "زود پایین بیاید"، اطلاع رسانی به ماشین جلویی که "چراغ سبز شده و باید زود راه بیفتد"، رساندن پیام افراد به همسر محترمه و بر و بچه های عازم میهمانی که "زود باشید راه بیفتید که دیر شد" و بد و بیراه گویی به اتومبیلی که "عروس می برد" گام بردارد.

به زبان ساده و خودمانی بوق را اساسا برای این تولید کرده اند که هنگامی که شخصی در اثر پرتی حواس و یا عدم نگاه به راست و چپ خود سر از مقابل اتومبیل در آورده و جان خود و پول و آزادی راننده را در معرض تهدید قرار می دهد با شنیدن صدای بوق چند متری به هوا پرتاب شده و این پرتاب شدگی را به مراتب بهتر از پرتاب شدگی در اثر برخورد با ماشین عبوری، که احیانا ترمزش هم خوب کار نمی کند، ببیند.(پرتاب شدگی نوع دوم علاوه بر ترس ، درد هم دارد!)

متاسفانه این روزها با وفور و شیوع افرادی که "هندزفری" در گوش از خیابان ها و معابر مخصوص اتومبیل ها عبور کرده و زیادی آن هایی که با فرو رفتن در حس و حال چیزهایی که می شنوند چراغ سبز و قرمز عابر پیاده را هم به درستی نمی بینند ، بوق کار کرد اصلی خود را از دست داده و لذا بیشتری ها ترجیح می دهند بوق را در جهتی که اساسا برای آن تولید نشده است مورد استفاده قرار دهند.

با این حساب بسیار بهتر است تا با برداشتن آپشن بوق از روی وسایط نقلیه تولید داخل کاری کنیم که قیمت تمام شده این اتومبیل ها پایین آمده و اقشار بیشتری قادر به خرید آن ها گردند.البته این نیز ممکن است که برای جان "هندزفری" بازانی که برای جان خود و مال و آزادی دیگران ارزشی قایل نیستند اهمیت قایل شده و با ایجاد "گشت هندز فری" کاری کنیم که دست کم معابر و چهار راه های خطرناک صحنه حرف و حدیث های "طفلک!هندز فری توی گوشش بود!نشنید!" نگردد.

منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد


منبع این نوشته : منبع
پرتاب ,اتومبیل ,تولید ,هندزفری ,شدگی ,کرده ,پرتاب شدگی ,کاری کنیم ,اساسا برای ,مورد استفاده